มงคลของชีวิต! ” บัวขาว ” สุดปลาบปลื้ม “คุณพ่อเล็ง” รับรางวัลพ่อตัวอย่าง

มงคลของชีวิต ! ” บัวขาว ” สุดปลาบปลื้ม “คุณพ่อเล็ง” รับรางวัลพ่อตัวอย่าง

มงคลของชีวิต บัวขาว

มงคลของชีวิต ! “ดำดอทคอม” บัวขาว บัญชาเมฆ นักชกขวัญใจชาวไทย สุดปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ พ่อเล็ง บัญชาเมฆ ที่ได้รับเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดย ยอดกำปั้นเผยถือเป็น ถือเป็นมงคลชีวิตสูงสุดของครอบครัวบัญชาเมฆ ที่คุณพ่อของเจ้าตัวได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 งานวันพ่อแห่งชาติครั้งที่ 40 ทีเด็ดมวยไทย

ซึ่งรางวัลดังกล่าว สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี รวมถึงเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว และสังคม ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อ

มงคลของชีวิต บัวขาว
โดยปีนี้ มีพ่อจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 383 คน รวมถึงมีผู้มีอุปการคุณรับโล่ 257 คน และนักเรียนที่ชนะการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติรับเกียรติบัตร 12 คน

สำหรับคุณพ่อของบัวขาว พร่ำสอนลูกให้มีความขยันอดทน ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยคุณพ่อเล็งได้ให้คำนิยามในการสอนลูกว่า “เลี้ยงดูลูกแบบชาวนา เกษตรกร สอนลูกให้มีความอดทน ขยันทำงาน ตั้งใจทำสิ่งใด ก็ทำให้ถึงที่สุดรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน” พ่อเล็ง บัญชาเมฆ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40